G Ü Z E L  T Ü R K Ç E M İ Z

Altay  Dağları’ndan  çağladı,  aktı,
Üç  Kıta’da  ne  destanlar  yarattı,
Binlerce  yıl,  Biz  Türkleri  yaşattı,

Annemizin  sütü  kadar  saf,  temiz,
Diller  içinde  en  GÜZEL  TÜRKÇEMİZ.

Beşikteki  çocukların  ninnisi,
Anaların  yüreğinin  sevgisi,
Türklük  gururunun  haklı  övgüsü,

Annemizin  sütü  kadar  saf,  temiz,
Diller  içinde  en  GÜZEL  TÜRKÇEMİZ.

Konuşurken,  çıkan  sesin  rengidir,
Sözcükler,  güzel  nağmenin  dengidir,
Ruha  huzur  veren  ses  ahengidir,

Annemizin  sütü  kadar  saf,  temiz,
Diller  içinde  en  GÜZEL  TÜRKÇEMİZ.

Marşıdır  savaşta,  Şanlı  Ordumun,
Yankısı  dağlarda,  Güzel  Yurdumun,
Sevinci,  kederi  Tüm  Ulusumun,

Annemizin  sütü  kadar  saf,  temiz,
Diller  içinde  en  GÜZEL  TÜRKÇEMİZ.

Senin  sayende  bilimi  öğrendim,
Senin  sayende  cehaleti  yendim,
Senin  sayende  ancak,  oldum  kendim,

Annemizin  sütü  kadar  saf,  temiz,
Diller  içinde  en  GÜZEL  TÜRKÇEMİZ.SONRAKİ
07.03.2008