A Ş K  M A S A L I 

Bülbül  aşık  güle,
Gül  aşık  bülbüle.

Gül  ile  bülbülün,
Aşkları  düzmece.

Farklı  yaratılış,
Çözümsüz  bilmece.

Oysa,  yok  haberi,
Ne  bülbülün,  gülden,
Ne  gülün,  bülbülden.

                 

SONRAKİ
03.06.2007