ANASAYFA
TANIŞALIM ŞİİRLERİM ÖZLÜ SÖZLERİM EKONOMETRİ İLETİŞİM ENGLISH
 
     
 

YAYIN LİSTESİ

KİTAPLAR

 • "Kalkınmada Öncelikli Yöreler", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara, 1994.

MAKALELER

 • "Tarım İşletmelerinin Optimizasyonu ve Duyarlılık Analizi ", TüBİTAK Doğa Bilim Dergisi, Cilt 4, Sayı 1.
 • Türkiye Hayvancılığı ve Et Sanayii Sorunları
 • Tarım İşletmelerinin Planlanmasında Uzun Vadeli Projeksiyonların Önemi ve Bir Uygulama", TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, No:551, s. 85 - 102, Ankara, 1981.
 • "Türkiye'de İşsizlik", Ankara, 1988.
 • "Satınalma Gücü Paritesi", Ankara, 1988.
 • " Kuzeydoğu Anadolu Hayvancılığının Gelişmesinde Et Kombinalarının Rolü ve Erzurum Et Kombinasının Ekonomik Analizi", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Erzurum. 1973.

ARAŞTIRMALAR

 • " Şeker Üretimi ve Şeker Pancarı Taşıma Maliyetinin Optimizasyonu", Ankara, 1988.
 • " Doğrusal Programlamada Model Kurma ile İlgili Bir Uygulama", Ankara, 1988.
 • " Malatya Yazıhan Ovasındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Asgari İşletme Büyüklüğünün Tayini ", Erzurum, 1978.
 • " Kuzeydoğu Anadolu Hayvancılığının Gelişmesinde Et Kombinalarının Rolü ve Erzurum Et Kombinasının Ekonomik Analizi ", Atatürk Üniversitesi, Yayın No: 437, Erzurum, 1976.
 • " Malatya Yazıhan Ovasındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Asgari İşletme Büyüklüğünün Tayini", TÜBİTAK Tarım Ormancılık Grubu, Yayın No : 516, TOAG Seri No : 106, Ankara, 1982. ( Kısaltılmış Baskı )

BİLDİRİLER

 • BOZDAĞ, N., ALTAN, Ş., " İktisadi Kalkınma Planlamasında Doğrusal Programlama Model Yaklaşımı ", II. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1 - 2 Haziran 1995.
 • BOZDAĞ, N., ALTAN, Ş., " Makro Ekonomik Planlamada Hedef Programlama Kullanımı ", III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 29 - 30 Mayıs 1997.
 • BOZDAĞ, N., ALTAN, Ş., " Girdi-Çıktı Analizinde Katsayıların Tahmininde Değişik Bir Yöntem ve Uygulaması ", IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Antalya-Belek, 14 - 16 Mayıs 1999.
 • BOZDAĞ, N., ALTAN, Ş., " Tutarlılık Planlaması Mı? Etkenlik Planlaması Mı? ( 1985 - 1990 Yılları Girdi-Çıktı Tabloları Kullanılarak Bir Çözümleme )", XX. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Kara Harp Okulu, Ankara, 8 - 9 Haziran 1999.
 • BOZDAĞ, N., ALTAN, Ş., ATAN, M., " Toplam Etkinlik Ölçümü : Data Envolopment Analysis ( Veri Zarflama Analizi ) ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama " V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana , 20 - 22 Eylül 2001.
 • Ülkelerin Kişi Başına Gelirlerinin Karşılaştırılmasında Bozdağ Nüfus Etkinliği Katsayısı ve Endeksi -Yeni Bir Yaklaşım- Nihat BOZDAĞ, Emre Güneşer BOZDAĞ (Gazi Üni.) , 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 11 - 12 Mayıs 2006, Ankara
 
 
Bu sitedeki şiirlerin izinsiz basılması yasaktır.