Y A R A D A N I N A  D Ö N Ü Y O R

Âlemler  içinde  âlem,
Bütün  nizam,  devri-âlem,
Ne  yazmışsa  levhi  kalem,
Allah’ım  sana  dönüyor,
Yaradanına  dönüyor.

Hem  çiftler,  hem de  yalnızlar,
Tüm  canlılar,  tüm  cansızlar,
Arz-ü  sema,  tüm  yıldızlar,
Kâinat  sana  dönüyor,
Yaradanına  dönüyor.

Sana  inançsız  kalplerde,
Kişiye  inat,  bir  yerde,
Hayat  veren  hücrelerde,
Elektronlar  dönüyor,
Yaradanına  dönüyor.

Hilkatin  parçasıyız  biz,
Nuruna,  bizler  hasretiz,
Mevleviyiz,  dost  isteriz,
Gönlümüz  sana  dönüyor,
Yaradanına  dönüyor.

Düşünün,  gerçeği  bulun,
Kurban  olam,  haktır  yolun,
Yardım  eyle,  naçiz  kulun,
Ya  Rahman  sana  dönüyor,
Yaradanına  dönüyor.

SONRAKİ
15.10.2007