HAK YOLUNDA DEĞİŞİM

Toprak oldum, ezim ezim ezildim,
İnci oldum, gerdanlara dizildim,
Şerbet oldum, tülbentlerden süzüldüm,
İplik oldum, Hak yolunda büzüldüm.

Kahve oldum, tavalarda kavruldum,
Saman oldum, rüzgarlarda savruldum,
Hamur oldum, teknelerde yoğruldum,
Ateş oldum, Hak yolunda kül oldum.

İlâç oldum, havanlarda dövüldüm,
Sevgi oldum, nice dilde övüldüm,
Doğru oldum, meclislerde kovuldum,
Bir taş oldum, Hak yolunda ovuldum.

Bir sel oldum, gürül gürül çağlayan,
Dertli oldum, yürekleri dağlayan,
Aşık oldum, geceleri ağlayan,
Kement oldum, Hak yolunda bağlayan.

Bir pay oldum, toplumda çoğulcuyum,
Adil oldum, hak, hukukta kolcuyum,
Bir kul oldum, kaderime yolcuyum,
Miskin oldum, Hak yolunda yolcuyum.


SONRAKİ
27.05.2003