BAŞARAMADIK ATAM

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” dedin,
Ulusuna uygarlık yollarını gösterdin.

Kurdun Cumhuriyeti, bizi çağdaşlaştırdın,
Uygar yaşamak için batıyla bağdaştırdın.

Aziz Cumhuriyetin seksen yılı kutlandı,
Yazık, süslü sözlerle, yine bol nutuklandı.

Maalesef, Cumhuriyet dört kere sekte yedi,
Bir türlü ülkemize demokrasi gelmedi.

Küreselleşen dünya demokrasi yaşıyor,
Ülkemiz düşünceyi fikir suçu sayıyor.

Eğitim ve sağlıkta hâlâ gerilerdeyiz,
En geri toplumların biraz üzerindeyiz.

Ülkemizdeki gelir dağılımı bozuldu,
Milyonlarca işsizle, adalet de yoz oldu.

Milletin sırtındaki asalaklar üredi,
Her kesimde hortumcu, çete, mafya türedi.

Toplumumuzda değer yargıları değişti,
Rüşvet, vurgun, her türlü namussuzluk gelişti.

Her çeşit yolsuzluğu ülke sathına yaydık,
Dürüstlüğü aptallık, üçkâğıdı cin saydık.

Eğer dilendiğimiz para gelmezse, açız,
Yoktur itibarımız, üçkuruşa muhtacız.

Atam seni seviyor, şükranla anıyorum,
Atam sana şikâyet ettim, utanıyorum.


SONRAKİ
10.11.2003