A LLAH'A YÖNELİŞ 

Boş  işlerle  uğraşma,  geçip,  gidiyor  zaman,
Nefsi,  ıslaha  dönüş  hareketin  ne  zaman ?
Düşün,  ruhunu  kurtar,  sonra  olursun  pişman,
Ebedi  hayatında  tek  sermayendir  iman.

 

İbadetsiz olamaz !  imanın  gelişmesi,
Ruhunu  kurtaracak  boyuta  erişmesi,
Güzel  ahlâkla,  aşkın  kişide  birleşmesi,
İlahi  yüceliğin  kalplere  yerleşmesi.SONRAKİ
15.09.2000