TUTKU

Güzelliğin ufuklardan süzülsün,
Bu zümrüt gözlere sürme sürülsün,
Güzel neymiş bu cihanda görülsün,
Gören gözde saltanatın sürülsün,
Sensiz hayatın defteri dürülsün.

Kızıl saçın alev alev örülsün,
Aşıkın kalbinde narın görünsün,
Gönül ateş yumağına bürünsün,
Bu lezzetin girdabında sürünsün,
Aşkın dikenli yolunda yürünsün.

Ateş olup, yanan dudak büzülsün,
Cana can veren sözcükler süzülsün,
Sana layık methiyeler düzülsün,
Emrine uymayan aşık üzülsün,
Kıymet bilmeyenin teni yüzülsün.

Heryan misk, amber kokuna bürünsün,
Hasta kalbe şifa elin sürünsün,
Derde derman ay cemalin görünsün,
Aşkın mest eden cefası yürüsün,
Aşıkın bağrını güller bürüsün.

SONRAKİ
27.06.2001