ÇIKTI

Her selâm verdiğim gözü aç çıktı,
Dostluklarda menfaat amaç çıktı,
Kim helâlden, doğruluktan söz etse,
Mallarının altından kapkaç çıktı.

Nice sırlı fakir gördüm, aç çıktı,
Onurundan çalmamış, bilâç çıktı,
Kim millete bin türlü ahkâm kesse,
Kendileri himmete muhtaç çıktı.

Bir tas çorbamızdan bile saç çıktı,
Sulu tarla sattılar, kıraç çıktı,
Kim iyiden, kaliteden bahsetse,
İşlerinin ardından vurkaç çıktı.

Makamlarla mevkiler araç çıktı,
Hizmetlerin altından haraç çıktı,
Herkim bize güzel günler vadetse,
Refah değil, zehirli ilâç çıktı.

Günümüzde dürüstler ataç çıktı,
Hep kötüler arasında maç çıktı,
Kim önderlik etmeye niyet etse,
Erdemsizlikler başında taç çıktı.

SONRAKİ
11.03.2002