ŞİİRİM (ÖNSÖZ)

Yaşanmadan yazılır mı?
Duyulmadan süzülür mü?
Düşünmeden çözülür mü?
İnci gibi dizilirmi?

Şiirimde mesaj vardır
Her satırı manidardır
Açık gönüllere yardır
Ne alırsan sana kardır

Her satrı irdeleyerek
Her fikri inceleyerek
Mesajını düşünerek
Anlamını bulmak gerek

Nihat fani bir gün gider
Dizeleri baki kalır
Gönül dostu kerem eyler
Şiirden nasibin alır

SONRAKİ
05.08.1999