GÜZEL AHLAK

Güzel Ahlak erektir
Yol ibadet etmektir
Ahlak güzelleşmezse
Bu boşuna emektir

Tapınıp böbürlenme
İbadete güvenme
Yaptığın emekleri
Bir anda boşa verme

Kişiye kötü deme
İnsanları hor görme
Olur olmaz her yerde
Başkalarını yerme

Herkeste cevher vardır
Farklı yetenek vardır
Hiç umursamadığın
Kişide idrak vardır

Öze çeki düzen ver
Sabırla sevgiyi ser
Yaratandan ötürü
Yaratılanı hoşgör

SONRAKİ
15.08.1999