EKONOMETRİ

Hep elden geçirilir birer birer
Titizlikle ayıklanır veriler
Bilimsel çalışma en büyük hüner
Bilimlere rehber Ekonometri

Lafla gerçek bulgulara varılmaz
Yöntemsiz çalışma bilim sayılmaz
Ekonometrisiz hiç çalışılmaz
Verileri süzer Ekonometri

Sosyal araştımalara baz verir
Bilimsel gelişmelere hız verir
Araştırmacıya büyük haz verir
Gönüllerde eser Ekonometri

Teknolojik gelişimli kulvarda
İktisaden problemli yollarda
Bol sorunlu ikibinli yıllarda
Sorunları çözer Ekonometri

SONRAKİ
12.05.1999