DEPREM VE DEMOKRASİ

Bu ne büyük hareket, bu ne büyük bir afet
Allahım suçumuzu mağfiretinle affet

Yıllar yılı sorunu pişkince savsakladık
Hayati tehlikeyi bir an umursamadık

Bizim kaderimiz mi böyle gafil avlanmak?
Yoksa alışkanlık mı sorumsuzca davranmak?

Özenerek verdiğin aklı kullanamadık
Demokratik sistemin kıymetin anlamadık

Düşünmek yerine biz sorumluluğu attık
Her suç için hayali canavarlar yarattık

Doğru dürüst denetim erkini kullanmadık
Kontrol etme hakkından fazla yararlanmadık


Hep şark kurnazlığıyla binbir siyaset güttük
Çifte standartlarla işimizi yürüttük

Hep bize dokunmayan yılan yaşasın dedik
Neme lazımcılığı umursuzca izledik

Yaptığımız her işte biz ölçüyü kaçırdık
Olur olmaz her şeye ihtirasla saldırdık

Demokrasi esasen ölçüler sistemidir
İnsanca yaşamanın temel göstergesidir

Toplumda her insana yeter değer vererek
Uygarca bir yaşamda şeffaf yönetim gerek

Bu büyük felaketten hemen ders almalıyız
Yapılanmaya yeni baştan başlamalıyız

SONRAKİ
20.08.1999